whatsapp
לייעוץ מקצועי חייגו
073-7576910

צלחות בילום


 • צלחת בלם טויוטה
  לנדקרוזר -03
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית אואריס -08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אוונסיס 00-
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית אוונסיס 01-03
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אוונסיס 04-08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית אוונסיס -09
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית טויוטה הייאס
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  היילקס 4*2
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  היילקס92-97 4*4
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  היילקס 4*4 -98
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  יאריס 00-06
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  היילקס ויגו -06
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורי אוונסיס 02-
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  לנדקרוזר 98-02
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית יונדאי גייטס עם ABS
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית סטרלייט -97
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית פריויה 92-97
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית פריוס 05-08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית פריוס -09
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית קורולה 93-02
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קורולה 03-07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית קאמרי 02-06
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קאמרי -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  ראב4 00-
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  ראב4 01-06
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  ראב4 -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  יאריס -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם יונדאי
  -03 H1
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורי אוונסיס -09
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית לנדקרוזר
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  פריויה
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית פריוס 05-08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית קורולה 03-07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית קורולה -08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית קאמרי 06-
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קאמרי -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית ראב4 01-06
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית יאריס -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית פריוס -09
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית 4ראנר
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית 02- H1
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם וולבו
  אחורית 740 940
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם יונדאי
  H100
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  I800
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית 14-I10
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית I30,טוסון 10-
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית אטוס
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  סונטה 96-01 לנטרה 99-02
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית אלנטרה -03
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית אקסנט 99-
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית אקסנט 00-06
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית אקסנט -07
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית גייטס ללא ABS
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית פתפיינדר,נברה
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית ראב4 -07
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית לנטיס -02
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית אואריס -08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית B2000 E2000
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית B2500 BT50 4*2
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  B2500 BT50 4*4
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית מאזדה 2
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית מאזדה 5
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית 6 03-07
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית 6 -08
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית 121
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית 323 לנטיס 1.6 דמיו
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  323 121
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית MPV 99-02
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית לנטיס 98-
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית MPV 96-98
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית -00 MPV
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית 00- MPV
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית 5
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית 6 07-
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית 6 -08
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית לנטיס -99
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית L200
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית L300
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית L400 ספייס גיר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית אאוטלנדר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית גלנט 91-98 ספייס ואגן
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית גרנדיס
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית 626
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית מטריקס
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם מזדה
  קדמי 3 1.6
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית קשקאי
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם סאניאנג
  קדמית קורנדו רקסטון
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם סאניאנג
  קדמית קאירון אקטיון
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם סאניאנג
  קדמית רודיוס
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם סאניאנג
  קדמית רקסטון
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם סאניאנג
  אחורית רקסטון קורנדו
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם סאניאנג
  אחורית אקטיון קאירון
  צלחת בלם סאניאנג
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית גלופר
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית טרג'ט
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית טרקאן 04-
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית -03 MPV
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית לנטרה 98-
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית פרמיירה -03
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית סונטה -06 טוסון -10 IX35
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית סנטה פה 01-06
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית סנטה פה -07
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית I10
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית I30 IX35
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית אקסנט -07,I20,גייטס
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית טרג'ט,טוסון,IX35
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית טרקאן -03
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית לנטרה -96
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית סונטה 99-01,מטריקס
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורית סונטה -09
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית MPV 94-95
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם יונדאי
  קדמית טרקאן -05
  צלחת בלם יונדאי
 • צלחת בלם שברולט
  מליבו 97-04
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  אחורית קרוז
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם דודג'
  קדמי קליבר ,אבנג'ר
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם האמר
  H3
  צלחת בלם האמר
 • צלחת בלם פורד
  קדמי אקונוליין
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם וויג'ר
  96-00
  צלחת בלם וויג'ר
 • צלחת בלם וויג'ר
  01-05
  צלחת בלם וויג'ר
 • צלחת בלם קרייזלר
  וויג'ר -05
  צלחת בלם קרייזלר
 • צלחת בלם דודג'
  קדמית ג'ורני
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם קרייזלר
  ניאון 95-03
  צלחת בלם קרייזלר
 • צלחת בלם שברולט
  קדמית אבאו
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  אופטרה ,ויונט,אפיקה 06-
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם קדמי JEEP
  סופה,שירוקי 99-
  צלחת בלם קדמי JEEP
 • צלחת בלם שברולט
  אפיקה -07
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם קדמי JEEP
  גרנד שירוקי -05
  צלחת בלם קדמי JEEP
 • צלחת בלם שברולט
  מליבו -05
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  קוואליר 93-04
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  קפטיבה -07
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  קדמית קרוז
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם אחורי שברולט
  סוואנה -06
  צלחת בלם אחורי שברולט
 • צלחת בלם אחורי JEEP
  גרנד שירוקי 00-04
  צלחת בלם אחורי JEEP
 • צלחת בלם BMW
  -07 X5
  צלחת בלם BMW
 • צלחת בלם שברולט
  אחורי אופטרה
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  אחורי אפלאונדר
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  אחורי אפיקה -07
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם שברולט
  אחורי טרייל בלייזר
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם טויוטה
  אחורית אוונסיס 04-08
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם שברולט
  קדמית אפלאונדר
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם קד' איסוזו
  DMX 4*2
  צלחת בלם קד' איסוזו
 • צלחת בלם אופל
  אסטרה 98-04
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  קדמי אסטרה 98-04
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  קדמי אסטרה -05
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם מזדה
  אחורי 3 1.6
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמי 6 03-07
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם מזדה
  קדמי 6 -08
  צלחת בלם מזדה
 • צלחת בלם אופל
  קדמית ויורו -02
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  קדמי קורסה 01-07
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  קדמית קורסה 01-07
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  קדמי קורסה 07-12
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם אופל
  אחורי ויורו
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם דודג'
  ניטרו
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם איסוזו
  קדמי איפון
  צלחת בלם איסוזו
 • צלחת בלם שברולט
  אחורית קפטיבה
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם קד' איסוזו
  DMX 4*4
  צלחת בלם קד' איסוזו
 • צלחת בלם איסוזו
  קדמי טרופר
  צלחת בלם איסוזו
 • צלחת בלם איסוזו
  אחורי טרופר
  צלחת בלם איסוזו
 • צלחת בלם GMC
  קדמי סוואנה 05-
  צלחת בלם GMC
 • צלחת בלם קדמית GMC
  סוואנה -06
  צלחת בלם קדמית GMC
 • צלחת בלם GMC
  קדמי ספארי
  צלחת בלם GMC
 • צלחת בלם ביואיק
  לה סייבר -05
  צלחת בלם ביואיק
 • צלחת בלם ביואיק
  קדמי לה קרוס -06
  צלחת בלם ביואיק
 • צלחת בלם ביואיק
  קדמי לוצרן -06
  צלחת בלם ביואיק
 • צלחת בלם ביואיק
  קדמי רנדוו -02
  צלחת בלם ביואיק
 • צלחת בלם JEEP
  רנגלר -07
  צלחת בלם JEEP
 • צלחת בלם JEEP
  גרנד שירוקי 00-04
  צלחת בלם JEEP
 • צלחת בלם אופל
  אחורי אסטרה 98-05
  צלחת בלם אופל
 • צלחת בלם וולבו
  אחורי S40
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם שברולט
  אחורית מליבו -05
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  אקורד 03-08
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  אקורד 2.0 -09
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  crv 03-06
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  ג'אז
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  קדמי סיויק 06-
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  קדמי סיויק -07
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  קדמי אינסייד -09
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  קדמי סיויק היבריד
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם אחורית הונדה
  אקורד 03-08
  צלחת בלם אחורית הונדה
 • צלחת בלם אחורית הונדה
  אקורד 2.0 -09
  צלחת בלם אחורית הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  קדמי אקורד 98-
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם אחורית הונדה
  סיויק 06-
  צלחת בלם אחורית הונדה
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  -07 crv
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית -04 S40
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית S40 98-04
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית S80
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית S60
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית XC90
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  קדמית 850,940
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  אחורית S40 -03
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  אחורית -04 S40
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  אחורית S60 S80
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם וולבו
  -07 S80
  צלחת בלם וולבו
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית לנסר 92-
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם שברולט
  קדמית אופטרה
  צלחת בלם שברולט
 • צלחת בלם הונדה
  אחורי סיויק -07
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם bmw
  אחורית סדרה 3 -06
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם קרייזלר
  אחורית וויג'ר 01-07
  צלחת בלם קרייזלר
 • צלחת בלם קרייזלר
  אחורית וויג'ר -08,ג'ורני
  צלחת בלם קרייזלר
 • צלחת בלם דודג'
  אחורית ניטרו
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם דודג'
  אחורית אבנג'ר,סברינג
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם דודג'
  אחורית קליבר ,קומפס,פטריוט
  צלחת בלם דודג'
 • צלחת בלם jeep
  אחורית גרנד שירוקי -05
  צלחת בלם jeep
 • צלחת בלם פורד
  אחורית אקונוליין
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם bmw
  x5 00-06
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם bmw
  קדמית סדרה 3 -06
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם bmw
  סידרה 5 -05
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם bmw
  קדמית סידרה 7
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  אקורד 98-02
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם bmw
  -07 X5
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמי קורולה 08-13
  צלחת בלם טויוטה
 • צלחת בלם דייהו
  קדמית אספרו
  צלחת בלם דייהו
 • צלחת בלם דייהו
  קדמית נובירה
  צלחת בלם דייהו
 • צלחת בלם דייהו
  קדמית לנוס,ס.רייסר
  צלחת בלם דייהו
 • צלחת בלם דייהו
  קדמית רייסר
  צלחת בלם דייהו
 • צלחת בלם דייהטסו
  קדמית אפלאוז
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם דייהטסו
  קדמית גרנדמוב
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם דייהטסו
  קדמית טריוס
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם דייהטסו
  סיריון 07-
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם דייהטסו
  סיריון -08
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם דייהטסו
  שרד 88-93
  צלחת בלם דייהטסו
 • צלחת בלם קדמית הונדה
  אקורד 2.4 -09
  צלחת בלם קדמית הונדה
 • צלחת בלם הונדה
  אחורית אקורד 2.4 -09
  צלחת בלם הונדה
 • צלחת בלם bmw
  x5 00-06
  צלחת בלם bmw
 • צלחת בלם פורד
  קדמית מונדאו 01-07
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית בוקסר 02-06
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם אודי
  אחורית -05 A6
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית גולף 99-05
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית גולף -05
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית טוארג
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית T4
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית T5
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית פאסט 97-04
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית פאסט -06
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית קרפטר -07
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם פורד
  קדמית טרנזיט 92-00
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם אודי
  אחורית A4 A5
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פורד
  קדמית טרנזיט 01-06
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם אודי
  אחורית A4 05-07
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פורד
  קדמית מונדאו -08
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית פוקוס 99-05
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית פוקוס -06
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית פוקוס 2.0 -06
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית פיאסטה -96
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית פיאסטה -09
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית קונקט
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  אחורית טרנזיט -07
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  אחורית מונדאו 01-07
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  אחורית מונדאו -08 SMX
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  אחורית פוקוס 06-11
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  אחורית קונקט
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פורד
  קדמית טרנזיט -07
  צלחת בלם פורד
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית גולף -99
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית האנטר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית ברלינגו -08 308
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם סיטרואן
  אחורית C5
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  אחורית ג'מפי -08
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  גולף V5 A3 טורבו
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם אודי
  קדמית A4 94-97
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם אודי
  קדמית A4 A5 Q5
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם אודי
  קדמית A6
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם אודי
  קדמית A8
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם אודי
  קדמית A6
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית LT 96-02
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם אודי
  אחורית A6 98-04
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית V5 V6 TT
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית דובלו
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית גולף ג'טה -05
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית טוראן
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית טוארג
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית טרנספורטר 91-04
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית T5
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית פאסט 98-02
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית פאסט 03-05
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית פאסט -06
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית פולו -95
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית קרפטר -07
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם פולקסוואגן
  אחורית -03 LT
  צלחת בלם פולקסוואגן
 • צלחת בלם אודי
  אחוריץ A4 01-07
  צלחת בלם אודי
 • צלחת בלם פולקווסגן
  קדמית -03 LT
  צלחת בלם פולקווסגן
 • צלחת בלם רנו
  אחורית מגאן -04
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רובר
  קדמית פרילנדר
  צלחת בלם רובר
 • צלחת בלם רובר
  קדמית רנג רובר
  צלחת בלם רובר
 • צלחת בלם רובר
  אחורית רנג רובר,דיסקברי
  צלחת בלם רובר
 • צלחת בלם רנו
  קדמית טרפיק -02
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית לגונה -02
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית פלואנס
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית מגאן 00-08
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית מגאן סניק -03
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית מאסטר -01
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית קליאו 98-,אקספרס
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית לוגן,קליאו -06
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית פונטו
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם רנו
  אחורית טרפיק -02
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם קיה
  אחורית קרנס
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם רנו
  אחורית מגאן סניק
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  אחורית פלואנס
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  אחורית מאסטר -01
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  אחורית קנגו -08
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם רנו
  קדמית קנגו -08
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם טויוטה
  קדמית קורולה -13
 • צלחת אחורית טויוטה
  קורולה -13
 • צלחת קדמית יונדאי
  I25
 • צלחת אחורית יונדאי
  I25
 • צלחת קדמית יונדאי
  I35
 • צלחת בלם יונדאי
  אחורי I35
 • צלחת בלם מזדה
  קדמית CX5
 • צלחת בלם רנו
  קדמית קליאו B,קנגו,מגאן
  צלחת בלם רנו
 • צלחת בלם קיה
  קדמית קרניבל 02-04
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 407
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית הרקולס 95-06
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית הרקולס -07
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית מולטיפלה
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית ברבה ברבו מריאה
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם פיאט
  אחורית הרקולס 02-06
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם קיה
  קדמית מגנטיס קרנס סיד סול
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית סופר טראק
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית סורנטו
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית ספורטאג 95-03
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית ספיה
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית סרטו -06
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם רובר
  קדמית דיסקברי
  צלחת בלם רובר
 • צלחת בלם קיה
  קדמית קרניבל 01-
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית ריאו -06
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית קרניבל 05-06
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית קרניבל -07
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית ריאו 02-
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  קדמית ריאו 03-05
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  ריאו -06
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית מג'נטיס -07
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית סיד
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית סורנטו
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית סרטו
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית פורטה,סול
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם קיה
  אחורית קרניבל -07
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בלם פיאט
  קדמית גרנד פונטו -07
  צלחת בלם פיאט
 • צלחת בלם קיה
  קדמית פרגיו
  צלחת בלם קיה
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית מקסימה -01
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית בוקסר -07
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית ML 00-05
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית ויטו 03-
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית ויטו -04
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית ספרינטר 3.5 -07
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית ספרינטר 5.0 -07
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית אלמארה 98-
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית אלמארה 99-00
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית אלמרה -01
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית וינר 4*2
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית וינר -03
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית מרצדס 220 -07
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית מקסימה 96-00
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית ספרינטר -07
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית פרימיירה -02
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית נברה
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית מיקרה,נוט.
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית סאני 93-95
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית פטרול
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית פתפיינדר
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  קדמית קשקאי אקסטרייל
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית אלמרה 99-00
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית אלמרה -01
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית טידה
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית מקסימה
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בלם ניסן
  אחורית פטרול -01
  צלחת בלם ניסן
 • צלחת בילום ניסן
  קדמית טידה
  צלחת בילום ניסן
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית לנסר -08
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מזדה
  אחורית CX5
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית לנסר 04-07 גלנט -99
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית לנסר -08
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית מגנום *4 פג'רו 00-
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית מגנום 4*2
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית מגה מגנום
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית כריזמה 00- לנסר 00-03
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קינג 01-06
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית קינג -07
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית אאוטלנדר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית גרנדיס
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מרצדס
  אחורית מרצדס ML
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית לנסר 04-08
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית לגסי GL ג.לאונה B3
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית פג'רו 00-
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית פג'רו 01-06
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית קינג -07
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית בודי 204 -07
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית בודי 203 -03
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית S קלאס
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית 320 350
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית 320 בודי 204
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  -06 ML350
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית 01-05 ML
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  קדמית ויטו 03-
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מרצדס
  ויטו ויאנו -04
  צלחת בלם מרצדס
 • צלחת בלם מיצובישי
  אחורית כריזמה אייר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית C4 פיקסו
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סקודה
  אוקטביה -05
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סקודה
  אחורית סופרב
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם פיג'ו
  קדמית פג'ו 205 309 106
  צלחת בלם פיג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  306 206 קסרה
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית 306 206
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית 308 307 207
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית 405 BX
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית 406
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית 407
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית פג'ו 607
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית בוקסר 95-06
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית B4,פורסטר
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית C3
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סקודה
  קדמית פליסיה
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ברלינגו 01-
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ברלינגו 02-08
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ג'מפי 00-
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ג'מפי 01-03
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ג'מפי 04-07
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ג'מפי 1.6 -07
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם סיטרואן
  קדמית ג'מפי 2.0 -07
  צלחת בלם סיטרואן
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 207 307 C4
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 206 306 קסרה
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 307 04-
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 308
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  אחורית 406
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם פג'ו
  קדמית בוקסר -07
  צלחת בלם פג'ו
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית R וואגון
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם מיצובישי
  קדמית כריזמה אייר
  צלחת בלם מיצובישי
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית ג'סטי 1.2
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית טנדר
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית B9 טריבקה
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית לאונה 85-93
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית פורסטר -07
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  אחורית B3 ,פורסטאר
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  אחורית 03- B4
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סובארו
  אחורית -04 B4
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית SX4
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית איגניס
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית אלטו -09
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סקודה
  אחורית אוקטביה 04- רומסטאר
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית גרנד ויטרה -98
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סקודה
  קדמית רומסטאר
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית ויטרה ,סמוראי ,ג'ימיני
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית ויטרה 94-98
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית ליאנה
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית גרנד ויטרה -06
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית סוויפט -89
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית סוויפט -06,ספלאש
  צלחת בלם סוזוקי
 • צלחת בלם סקודה
  קדמית אוקטביה,פאביה
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סקודה
  אוקטביה דיזל 04-
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סקודה
  אוקטביה -05
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סקודה
  אוקטביה -05,סופרב.
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סקודה
  קדמית סופרב -05
  צלחת בלם סקודה
 • צלחת בלם סובארו
  קדמית לגסי DL
  צלחת בלם סובארו
 • צלחת בלם סוזוקי
  קדמית באלנו
  צלחת בלם סוזוקי