whatsapp
לייעוץ מקצועי חייגו
073-7576910

מרווחי טיפול
בעבר נדרש טיפול תקופתי מדי 5000 עד 10000 ק"מ . בכלי הרכב החדשים מותקנות מערכות אמינות ועמידות יותר והמרווח בין הטיפולים גדל עד 20000 ק"מ ויותר. יש לבצע את הטיפולים ע"פ הוראות היצרן או המוסך המורשה.

המרווח בין הטיפולים נקבע ע"פ מספר הק"מ שהרכב נסע, אך לעיתים נדרש טיפול מדי תקופה מסויימת גם אם הרכב נסע פחות מהמרחק המצוין בהוראות היצרן.

הבידקות והטיפולים משתנים מרכב לרכב ומטיפול לטיפול בהתאם להוראות היצרן.
טיפול קטן כולל בדרך כלל : החלפת שמן מנוע, מסנן שמן, מסנן אויר ומסנן מזגן, בדיקת וניקוי בלמים, בדיקת מערכת היגוי.

טיפול גדול כולל את הטיפול הקטן ובנוסף יכול לכלול :החלפת מצתים,פתיחת כל הגלגלים לבדיקת בלמים, החלפת מסנן דלק,שמן תיבת הילוכים ונוזל בלמים,בדיקת והחלפת רצועת טיימינג בהתאם לצורך.